Makkelijk en snel bestellen?

Klik hier om naar onze nieuwe webshop te gaan. 
 RMA Procedure retourzendingen DDS 

Om een snelle en goede afhandeling van retourzendingen te bewerkstelligen, hanteren wij een zogenaamde RMA procedure. Die hieronder omschreven RMA procedure is een onderdeel van ons kwaliteitsverbeteringsprogramma dat zich in het bijzonder richt op de kwaliteit van onze serviceverlening alsmede op een efficiŽnte afhandeling van retourzendingen. Wij hopen dat ook u ons van dienst wilt zijn bij het tot stand brengen van een optimale service. 

DOWNLOAD
RMA FORMULIER

Dit houdt in dat wij, om verwerking van reparaties voor u te bespoedigen, strengere regels hanteren met betrekking tot het aanmelden en verzenden van reparatie goederen. 

Enkele criteria voor het opsturen van uw reparatie binnen de garantie periode:

Lees onze algemene voorwaarden.
Als u garantie claimt, dient u altijd een bewijs van garantie mee te sturen.
Een bewijs van garantie bestaat uit een document waarop wordt vermeld:

         Waar het toestel is aangekocht,

         Wanneer het toestel is aangekocht,

         Voor welk bedrag het toestel is aangekocht,

         Welk toestel is aangekocht (artikel- en serie nummer).

Let op! Bij achteraf claimen van garantie kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Schades veroorzaakt door vallen, stoten, zand, water, chemicaliŽn, elektrische ontladingen, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling of opslag, etc. kunnen niet onder garantie worden gerepareerd. U ontvangt hiervoor een prijsopgave.

Indien het product total loss is, kan worden besloten om niet tot reparatie over te gaan.

         Zorg voor een degelijke, beschermende verpakking die goed afgesloten is.

         Om te voorkomen dat producten ongerepareerd retour worden gezonden, vragen wij u om een duidelijke klachtomschrijving mee te sturen met het toestel.

         Gelieve voor uzelf het serienummer van uw defecte product te noteren in verband met navraag reparatiestatus.

         Vermeld duidelijk het retouradres waar u het gerepareerde product wenst te ontvangen.

 

Indien u reparaties wenst toe te zenden dient u dit vooraf te melden ( gebruik hiervoor het RMA formulier ) per fax, of per post  aan onze Technische dienst, met vermelding van:

                      Aantal

                      Ordernummer

                      Reden van retour

De afdeling retour zendingen verstrekken u een RMA nummer (na opzending en goedkeuring van het RMA formulier ) en geven u verdere instructies. 

Uitgezonderd garantiegevallen* kunnen  reclamaties met betrekking tot geleverde goederen uitsluitend binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen van een RMA nummer voorzien worden. 

*DDS biedt op al haar producten de officiŽle fabrieksgarantie. De factuur is uw garantie bewijs. Bouwpakketten en of losse onderdelen vallen niet onder de garantie bepalingen. 
De Garantie is niet van toepassing, c.q. vervalt indien koper de verzegeling van het systeem of apparatuur verbroken heeft en werkzaamheden aan de geleverde zaken heeft verricht of laten verrichten, de zaken onoordeelkundig heeft gebruikt of onderhouden, dan wel onderdelen in of aan de geleverde zaken heeft aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DDS.
Bij een verbroken verzegeling wordt er geen garantie gegeven!

Het te retourneren pakket moet aan de buitenkant duidelijk voorzien zijn van het aan u verstrekte RMA nummer. Schrijf het nummer met zwarte stift op de bovenzijde (buitenkant) van de doos!
Pakketten zonder zichtbaar RMA nummer worden ongefrankeerd retour gezonden. 

Wij kunnen enkel goederen in de originele verpakking terugnemen. Om onnodige vertraging te voorkomen verzoeken wij u om een korte verklaring mee te sturen.  Bij aanvraag van een reparatie vragen wij een duidelijke omschrijving te geven van het defect of de klacht.

Bij alle aangeboden reparaties (behoudens garantie en of DOA) word Ä 35.00 exclusief BTW (dit is inclusief verzendkosten) onderzoekskosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor producten die onder de garantie vallen en waar na onderzoek geen defect en of DOA* te constateren was! 

Reparatieprijzen producten buiten de garantie periode:

Per 1 januari 2008 is het vaste prijzensysteem voor reparaties afgeschaft. Dat betekent dat u vanaf die datum voor een reparatie aan een toestel buiten de garantietermijn vooraf een prijsopgave krijgt. Er wordt wel een minimumbedrag aangehouden: als een reparatie minder dan Ä 35,00 exclusief BTW (dit is inclusief verzendkosten), dan wordt deze uitgevoerd, kost het meer, dan krijgt u een prijsopgave. U kunt natuurlijk bij het ter reparatie aanbieden van een toestel ook zelf een minimumbedrag opgeven waaronder wij zonder bericht mogen repareren.

Afhandeling Schade:

Indien het product Total loss is kan worden besloten om niet tot reparatie over te gaan.

         Indien u akkoord gaat met de prijsopgave, worden de kosten zoals opgegeven in rekening gebracht.

         Indien u niet akkoord gaat met de prijsopgave, sturen wij uw toestel ongerepareerd retour en worden alleen onderzoekskosten Ä 35,00 exclusief BTW (dit is inclusief verzendkosten) berekend.

 


De retourzending dient binnen 2 weken na het toekennen van een RMA-nummer te worden geretourneerd.
U dient de RMA zending voorzien van het RMA nummer vermeld op de buitenkant boven op de doos te versturen naar: 

 

Technische Dienst DDS  B.V.                                                  Let Op!  De reparatietijd kan oplopen tot 6 weken
Laagsteen 29
4815 PH Breda

Fax: 088 0 337 336

                                                                                                                                                                                              * DOA= Dead on arrival
                                                         

HOME

KLIK HIER VOOR HET IN TE VULLEN RMA FORMULIER

Leverings & verkoop en verhuur voorwaarden