Makkelijk en snel bestellen?

Klik hier om naar onze nieuwe webshop te gaan. 
Capillaire werking van Water bij Antennes:

Capillariteit (of capillaire werking, in het Engels genoemd  Capillary) is een verschijnsel uit de natuurkunde waarbij, bijvoorbeeld, water in een zeer fijn buisje hoger stijgt dan het omringende vloeistofniveau, en zo een concaaf oppervlak vormt. Zulke fijne buisjes worden ook wel haarbuisjes of capillairen genoemd.

Hoe fijner de buisjes, hoe hoger het water kan stijgen. Zie hier geheel rechts op de foto:

Vijf stuks buisjes die steeds kleiner van diameter worden.

De kracht waarmee het water in de buisjes, als het ware, omhoog gezogen wordt noemen we capillaire kracht. Die kracht is kleiner naarmate de capillairen fijner zijn. De krachten die een rol spelen zijn cohesie, adhesie, en oppervlaktespanning. Alhoewel de capillaire kracht kleiner is naarmate een capillair een kleinere diameter heeft, zal het water toch verder stijgen, omdat het volume, en daarmee de massa van omhoog getrokken water, kwadratisch afneemt met de diameter.

Capillaire werking van water in antenne
In een praktische toepassing gebruikt men de capillaire werking om bij solderen de, door verhitting, vloeibaar gemaakte soldeer evenredig "op te laten zuigen" in de zeer nauwe spleet tussen, bijvoorbeeld, een messing ring om een koperen pijp.
Veel waterleidingen worden middels dit principe gesoldeerd en is voor zeer langetijd eenperfecte verbinding.
Daarom is afdichten van een Antenne aan de onderzijde (of soms ook bovenzijde) middels siliconen kit, twee componenten hars, gevulcaniseerde tape, of krimpkous een goede optie.
 
P.S. Ook in de natuur kan men de capillaire werking terugvinden:
 
In de bodem worden capillaire buisjes gevormd door de aaneenschakeling van kleine holten die er tussen de bodemdeeltjes zijn. Het grondwater kan dan via die kanaaltjes opstijgen. Een gedeelte van dat opstijgend water bereikt via de fijnste buisjes zelfs het bodemoppervlak en kan er verdampen. In de bovenste 20-30 cm is er een evenwicht tussen kanaaltjes met opstijgend water, en die met lucht. Dit is ideaal voor de plantenwortels. Uit de kennis van de grootte van de minerale gronddeeltjes kan afgeleid worden dat die kanaaltjes fijner zijn naargelang de grond dichter is. Ook in bomen komen zeer fijne buisjes voor, de houtvaten, waarin het water tot grote hoogte kan opstijgen.
 

GSM ANTENNE

ANTENNE KABEL ANTENNE BLIKSEM BEVEILIGER www.adereindhuls.nl Krimpkous HOME

E-Mail voor vragen aan DDS. 
(C) 2011 DDS Electronics Europe B.V.  Alle rechten voorbehouden.   ( WIJZIGINGEN IN PRIJS EN MODEL, EVENALS TEKST FOUTEN VOORBEHOUDEN